• Moen skole

  Foto av Moen skole i Askim
 • Korsgård skole

  Foto av Korsgård skole i Askim
 • Rom skole

  Foto av Rom skole i Askim
 • Askimbyen skole

  Foto av Askimbyen skole
 • Grøtvedt skole

  Foto av Grødtvedt skole
 • Steinerskolen

  Foto av Steinerskolen i Askim
 • Askim ungdomsskole

  Foto av Askim ungdomsskole
 • Moen skole

  Foto av Moen skole i Askim
 • Korsgård skole

  Foto av Korsgård skole i Askim
 • Rom skole

  Foto av Rom skole i Askim
 • Askimbyen skole

  Foto av Askimbyen skole
 • Grøtvedt skole

 • Steinerskolen

  Foto av Steinerskolen i Indre Østfold
 • Askim ungdomsskole

  Foto av Askim ungdomsskole
 • Askim videregående skole

  Foto av Askim vdg skole

Skoler i Askim

Askim har fem barneskoler, en ungdomsskole, en videregående skole og en Steinerskole med barne- og ungdomstrinn – alle med trygge skoleveier.

Vammaveien 151, 1815 Askim
+47 69 68 13 00

1.-7. klasse
200 elever.

Askim videregående skole

Askim videregående skole har fem utdanningsprogram innen yrkesfag i tillegg studiespesialisering, musikklinje og idrettslinje.

Askim videregående skole har som mål å være en skole for alle. Skolen har også kombinasjonsklasser med mulighet for særlig tilrettelegging av opplæring for nyankomne minioritetsspråklige, tilbud til ungdom som sliter med skolemotivasjon, samt voksenopplæringstilbud.

Hvor ligger skolene?

1
2
3
4
5
6
7
8
Satelittfoto av Askim
© Copyright - Askimbyen / Member Media AS