• Foto av Askim
  • Foto av Askim

By i utvikling

Askim har satset strategisk på byutvikling gjennom et ambisiøst planarbeide de siste 10 årene.

Planarbeidet har fokusert på bærekraftig utvikling, liv i sentrum, byromskvalitet og en tydelig avgrensing av bykjernen. Dette ledet til at Askim var en av tre finalister – sammen med Kristiansand og Svolvær – til å vinne prisen for Norges mest attraktive by i 2018. Kristiansand stakk av med prisen.

Områdereguleringer i Askim sentrum

Askim by er regionsenteret i Indre Østfold.

Satsingen på byutvikling har resultert i tre områdereguleringer i sentrum, som er et resultat av gode politiske prosesser, samt godt samspill mellom offentlig og privat sektor.

Disse legger grunnlaget for utviklingen de neste 20 årene. Her etableres flerfoldige torg, gatetun og gang- og sykkelveier i den eksisterende bykjernen. Dette gir grunnlag for økt byliv og et attraktivt bymiljø.

Områdereguleringer skaper sammenheng og helhet i bybildet. Nye byrom, gatetun og torg binder byen og den nye bebyggelsen sammen.

Illustrasjonene under viser Rådhusplanen (1), Stasjonsplanen (2) og Kulturkvartalet (3).

1
2
3
Illustrasjon av arealplan i Askim
1
2
3
Illustrasjon av områdereguleringer i Askim sentrum

«Rådhusplanen» er en landsby i byen, planlagt med 2 til 3- og 4 til 6-etasjes bygninger med gatetun, torg, gang- og sykkelveier, bolig og næring.

© Copyright - Askimbyen / Member Media AS