A A A
Askim Lettskyet 21
Elever og lærer

Visjon og verdier

Ditt potensial - vårt ansvar!

Visjonen er gjeldende for alle som er tilknyttet Askimskolen. Hver enkelt elev har et potensial, som vi i størst mulig grad må realisere. I tillegg har alle ansatte og foresatte et etikkspiral copy.pngpotensial knyttet til å bidra til best mulig opplæring. Sammen skal vi bidra til oppsiktsvekkende gode resultater.

Raushet
Vi preges av raushet og gir anerkjennelse: Vi gir plass for åpenhet og ærlighet, og rom for ulikheter. Vi deler med oss av egne refleksjoner fra praksis.

Mot
Vi har mot og viser handlekraft: Vi skaper et miljø som gir hverandre trygghet nok til å våge de modige møtene. Vi har mot til å dele erfaringer med hverandre.

Glede
Vi har glede og sprer inspirasjon: Vi løfter med glede frem det gode arbeidet Vi forteller hverandre om de gode møtene.

Tillit
Vi får tillit og tar ansvar: Vi har tillit til hverandre om å ville den andre vel. Vi tar ansvar ved å stoppe opp og reflektere.

Tips en venn Skriv ut

Lenkesamling

Kunnskapsløftet

Stortingsmeldinger

Skolefritidsordningen

Interaktiv læring

Dokumenter

Ingen filer i mappen.