A A A
Askim Kraftig regn 10
Elever

Ledelse som bidrar til oppsiktsvekkende gode resultater

Satsningsområder for Askimskolen

Hvilke ledelseskvaliteter i Askimskolen bidrar til oppsiktsvekkende gode resultater?

 

 Ledelse som bidrar til oppsiktsvekkende gode resultater

Kvalitetskriterier

Kjennetegn

Dokumentasjon

Lede og delta i medarbeidernes læringsprosesser.

Observere og delta i medarbeidernes praksis.

Dialog ledergruppe og skoleeier

Sikre et systematisk og støttende læringsmiljø.

Gjennomføre coachende samtaler med medarbeidere.

Utøve kunnskapsbasert ledelse.

Gjennomføre lærende møter.

Skriftlig rapportering/loggføring

Conexus PULS 


Kildehenvisninger:

Viviane Robinson; Student centered learning
John Hattie; Visible learning
Linda Lai; Strategist kompetanseledelse
Spencer Kagan; Cooperative learning
Andy Hargreaves: Uplifting leadership

Tips en venn Skriv ut

Lenkesamling

Kunnskapsløftet

Stortingsmeldinger

Skolefritidsordningen

Interaktiv læring

Dokumenter

Ingen filer i mappen.