A A A
Askim Lettskyet 21
Elever og lærer

Læring som bidrar til oppsiktsvekkende gode resultater

Satsningsområder for Askimskolen

Hva må læring i Askimskolen ha fokus på for å skape oppsiktsvekkende gode resultater? 

 

 Læring som bidrar til oppsiktsvekkende gode resultater

Kriterier

Kjennetegn

Dokumentasjon

Opplæringen er basert på gode systemer.

Rutiner for oppfølging av den enkelte elev er utviklet og gjennomført.

Dialog ledergruppe og skoleeier

Årshjul

Undervisningen har god struktur.

Standarder for planlegging og gjennomføring av læringsøkter er utviklet og gjennomført.

 Standard-beskrivelser
Conexus PULS

Barn mestrer sosiale ferdigheter.

Sosiale ferdigheter er definert.

Planlegging, gjennomføring og vurdering sikrer læring av sosiale ferdigheter.

Undervisningsplaner
Medarbeidere utvikler egen praksis i klasserommet. Medarbeidere observerer hverandres praksis.
 
 


Gjennomføringen skal sikre god kvalitet i Askimskolen. Ved å ha sterkt fokus på disse kvalitetskriteriene og kjennetegnene, forventes positive synergieffekter.

Skolene/SFO må vurdere hvordan de skal sikre god kvalitet og se denne Kvalitetsplanen i sammenheng med egne resultater. Skolene vil ha behov for å sette i gang kvalitetsarbeid innenfor definerte områder, basert på skolebasert vurdering.

Ressurser

Kildehenvisninger:
Viviane Robinson; Student centered learning
John Hattie; Visible learning
Linda Lai; Strategist kompetanseledelse
Spencer Kagan; Cooperative learning
Andy Hargreaves; Uplifting leadership

Tips en venn Skriv ut

Lenkesamling

Kunnskapsløftet

Stortingsmeldinger

Skolefritidsordningen

Interaktiv læring

Dokumenter

Ingen filer i mappen.