Informasjon til deg som ønsker å være leverandør

Indre Østfold kommune og kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad søker leverandører som vil være samarbeidspartnere i å levere gode og kostnadseffektive varer, tjenester og bygg til kommunens innbyggere.

Våre samarbeidspartnere
Vi ser på kommunens leverandører som viktige samarbeidspartnere for at kommunen skal nå sine mål. Kommunene opptrer på innbyggerne sine vegne og vil at kommunene skal være et godt sted å bo og leve, samt et godt sted å drive næringsvirksomhet.

Offentlig økonomi er under press samtidig som behovet til våre innbyggerne er stort. Dette innebærer at vi søker samarbeidspartnere som vil være med på å levere effektive og gode varer og tjenester. Vi må hele tiden utvikle oss ved søke å løse oppgaver på nye, effektive og bedre måter enn tidligere. Våre samarbeidspartnere skal være en bidragsyter til dette. Det vil gi verdi til innbyggere og skape nye muligheter for næringsvirksomheten til våre samarbeidspartnere. Vi vil lykkes med å skape en god kommune for innbyggerne, samtidig som vi vil at våre samarbeidspartnere skal lykkes med sin næringsvirksomhet og utvikling.   

Konkurransedyktige leveranser, god dialog, gjensidig tillit, god forretningsskikk, etisk ansvarlighet og hensyn til miljøet er viktige føringer.


Hvordan blir du som er en lokal leverandør en leverandør til kommunen?
Offentlige organisasjoner er underlagt krav om konkurranse gjennom lov og forskrift om offentlige anskaffelser: Anskaffelsesloven og Anskaffelsesforskriften. For å bli leverandør må du levere det beste og mest konkurransedyktige tilbudet.

Våre konkurranser publiseres på Doffin

Hvordan du legger inn et tilbud, veileder vi kommunens leverandører i under våre leverandørkonferanser. Her finner du veiledning.


Hvordan sender du EHF-faktura?
Kommunen tar kun imot elektronisk faktura basert på elektronisk format (EHF-faktura). Veiledning på hvordan du sender EHF faktura finner du her.


Kontakt oss
Askim kommune er vertskommune for innkjøpssamarbeidet i de fem kommunene og i Indre Østfold kommune.

Har du spørsmål eller kommentarer, kan du kontakte oss på postmottak@askim.kommune.no


Se også våre faste innkjøpssider på nettsidene til Indre Østfold kommune

Tips en venn Skriv ut